0332 353 08 08
info@konyabilvip.com

Rehberlik

Shortcode Usage

Rehberlik; bireylere mutlu ve üretken insanlar olabilmeleri gerekli niteliklere ulaşmaları amacıyla; kişisel, sosyal, eğitimsel ve mesleki konularda kişilerin amaçlarını belirleme, karar verme, var olan problemlerini çözme ve benzeri konularda tarafsız, kişilik haklarına saygılı, güven ve gizliliğe önem veren bir anlayışla uzman kişilerce yapılan bir süreçtir.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Ne Değildir?

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, çocuğun elinden tutup yürütmek, bütün ihtiyaçlarını karşılamak değildir. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, öğrenciyi korumak, her sıkıntıdan kurtarmak, problemlerini çözmek için doğrudan yardım yapmak değildir. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, öğrenciye öğüt vermek, telkinde bulunmak, tavsiye vermek değildir. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, sadece öğrencilere test uygulamak, anket yapmak, fiş doldurmak dosya tutmak gibi rutin işler değildir. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, okulda disiplini sağlama, öğrencileri tehdit etme, kontrol altında bulundurma, onları yargılama işi değildir. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, idarenin istek ve arzularını öğrencilere dayatmak, öğrenci ile okul idaresi arasında aracılık etme işi değildir. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, öğrencilerin devamsızlıklarını incelemek, karne yazmak, sekreterlik yapmak değildir.

Bizler bu süreç içerisinde verilen rehberlik hizmetlerinin başarıya ulaşabilmesi için Bil VIP olarak, yukarıdaki rehberlik ilkeleri dâhilinde sonuç odaklı bir Psikolojik Danışma ve Rehberlikten ziyade çözüm ve süreç odaklı bir anlayışı benimsiyoruz.

İlkelerimiz

  • Gizlilik
  • İşbirliği
  • Süreklilik
  • Güven
  • Gönüllülük
  • Kişi haklarına saygı
  • Bireysel farklılıklara saygı

 

Amacımız

Öğrencilerimizin;

Kendilerini tanıması, İlgi ve yeteneklerinin farkına varması, İlgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirmesi, Bilişsel, sosyal ve duygusal açıdan sağlıklı birer birey olması, İletişim kurma ve sorun çözme becerilerini geliştirmesidir.

  Bil VIP   olarak, rehberlik ve psikolojik danışma çalışmaları ile öğrencilerin sorumluluk sahibi, özgüveni yüksek, yaratıcı, özgür düşünebilen, bilgiyi kullanabilen, yeni koşullara ve değişimlere ayak uydurabilen ve sorunlar karşısında çözüm üretebilen yeterliliğe ulaşmasını hedeflemekteyiz. Bu anlamda sadece öğrenciler için çalışmalar yapmaktan ziyade öğretmenleri ve velileri de içine alan bir yaklaşımı benimsemekteyiz. Çünkü bir öğrencinin eğitiminin ve psiko-sosyal gelişiminin en etkili olarak öğrenci-danışman öğretmen-veli-psikolojik danışman işbirliği ile sağlanabileceğini düşünmekteyiz.

  Rehberlik Hizmetlerimiz

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi olarak çalışmalarımız;

  • Öğrenciye yönelik çalışmalar
  • Veliye yönelik çalışmalar
  • Öğretmenlere yönelik çalışmalar

şeklinde üç temel başlık altında yürütmekteyiz. Bil VIP  ’teki ‘Danışmanlık Sitemi’ ile bu üç temel unsuru bir çatı altına toplayarak takip, yönlendirme ve değerlendirme çalışmaları yapmaktayız.

Bil VIP   Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi olarak yaptığımız hizmetlerin en önemli parçasını öğrenciye yönelik çalışmalar oluşturmaktadır. Amacımız; öğrencilerimizin akademik bilgilerinin yanında, duygusal ve sosyal donanımını da tamamlayarak hayata atılmalarını sağlamaktır. Bu çerçevede öğrencilerimize yönelik faaliyetleri şu şekilde sıralayabiliriz;

Bireysel Görüşmeler: Rehber Öğretmen; öğrenci, sınıf öğretmeni, aile ve kendi gözlemlerinden edindiği bilgiler doğrultusunda öğrenciye bireysel görüşme yapar. Aynı zamanda öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda da bireysel görüşme yapabilir. Sunumlar, Seminerler: Öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim dönemlerine uygun olarak yıl boyunca Rehber öğretmen tarafından seminerler düzenlenir;

—Okula yeni başlayanlar için uyum

—ÖSYS Sistemi

—Motivasyon ve Başarı

—Verimli Ders Çalışma

—Test Çözme Teknikleri

—Sınav kaygısı ile başa çıkma

Envanterler: Öğrencilerin akademik ve psiko-sosyal sürecini destekleyici ve tanılayıcı testler uygulanarak gerekli yönlendirmeler yapılır.

—Başarısızlık nedenleri

—Alan seçimi ve mesleki eğilim belirleme

—Akademik benlik kavram ölçeği

—Sınav kaygısı

Bil VIP olarak Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için veli işbirliğini önemsemekteyiz. Öğrencilerin gelişimsel süreçlerini, sosyal, duygusal, bilişsel ve akademik performanslarını etkileyebilecek durumlar veli-rehber öğretmen-sınıf öğretmeni toplantılarında görüşülmekte ve gerekli bilgiler paylaşılmaktadır. Velilerin rehber öğretmene bilgi vermesi, rehber öğretmenin öğrencilerine en uygun desteği verebilmesi açısından ayrıca önem taşımaktadır.

Öğrencilerin içinde bulundukları dönemi ve sınav sürecini daha yakından takip edebilmeleri, konu hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için velilerimize ayrıca sunumlar, seminerler yönüyle destekleyici çalışmalar da yapmaktayız.